OPROGRAMOWANIE WHITERIP

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA WHITERIP

oprogramowanie rip whiterip oxiprint


WhiteRIP to oprogramowanie opracowane przez firmę EV Network do zarządzania drukiem na urządzeniach cyfrowych i przystosowane do obsługi urządzeń produkowanych przez firmę OXIPRINT. Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i jednocześnie umożliwia drukowanie wyższej jakości i wyższym poziomem zautomatyzowania produkcji.

Główne cechy

Oprogramowanie obsługuje najpopularniejsze formaty graficzne, zarówno rastrowe, jak i wektorowe, w tym JPG, TIFF, BMP, PSD. Wyposażony jest w 16 bitowy silnik renderujący, który pozwala uzyskać stopniowe gradienty.

Silnik przetwarzania obrazu oprogramowania WhiteRIP daje użytkownikowi możliwość wykorzystania różnych algorytmów półtonowania (mieszanie atramentów CMYK w taki sposób, aby uzyskać jak największy gamut kolorów), daje też możliwość ustawiania modulacji amplitudy i częstotliwości.

whiterip oprogramowanie rip oxiprint

Zarządzanie kolorami oparte jest na profilach WICC. We współpracy z urządzeniem do profilowania możliwe jest tworzenie całkiem nowych profili, które będą odpowiadać potrzebom użytkowników. Możliwe jest również szybkie i intuicyjne modyfikowanie wielu parametrów wydruku jak inklimit, wielkość kropli i rozdzielczość druku czy liczba pasów drukowanych (kompensacja braku drożnych dysz, kosztem prędkości druku).

Oprogramowanie obsługuje drukowanie w kolorze białym. Generowanie białej warstwy jest całkowicie zautomatyzowane i zoptymalizowane dla różnych obszarów zastosowania: selektywne, pokrywające obszar grafiki, oraz na czarnym tle. W przypadku kreatywnych zastosowań możliwe jest ręczne wygenerowanie białej warstwy.

WhiteRIP może jednocześnie drukować zarówno białe jak i kolorowe warstwy, bez straty w zakresie precyzji i szybkości (z tą samą jakością, odcieniami kolorów i jasnością druku dwuprzebiegowego). Powoduje to zmniejszenie liczby wydruków oraz ogranicza liczbę przestojów maszyny.

Wersja UV pozwala drukować trzy warstwy jednocześnie na materiałach przezroczystych np. szkle. Pozwala to uzyskać piękny obraz po obu stronach przezroczystego podłoża.

Zarządzanie kolorami na poszczególnych kanałach głowicy daje użytkownikowi możliwość wykorzystania głowicy drukującej nawet po jej częściowym zużyciu i to nie tracąc na jakości (kompensacja braku drożnych kanałów, kosztem prędkości druku).

Po załadowaniu grafiki możliwe jest jej powielanie wewnątrz obszaru drukowania, sterowanie liczbą i odstępem między kolejnymi kopiami. Po wykonaniu procesu ripowania możliwy jest zapis jego wyniku, aby móc drukować ten sam projekt w dowolnym momencie, bez konieczności jego ponownego konfigurowania.

Oprogramowanie funkcjonuje w dwóch wersjach o następujących cechach:

Wersja tekstylna:

 • Automatyczne tworzenie białej warstwy
 • Dedykowana krzywa kolorów dla koloru białego
 • Automatyczna optymalizacja obrazów w zależności od koloru zadrukowywanego materiału
 • Można drukować biel i kolor w tym samym czasie

Wersja UV do gadżetów

 • Drukuje 3 warstwy w tym samym czasie: kolor-biały-kolor, do drukowania na szkle
 • Automatyczna optymalizacja zarówno kolorowych, jak i białych warstw
 • Można drukować według szablonów
 • Można drukować biel i kolor w tym samym czasie

Dodatkowe cechy programu

whiterip oprogramowanie rip oxiprint White printing
WhiteRIP posiada 6 różnych sposobów automatycznego generowania białego podkładu, dodawanie podkładu ręcznie oraz kolor spot.
whiterip oprogramowanie rip oxiprint Drukowanie na szkle
W wersji UV można drukować na szkle trzy warstwy jednocześnie, co dodatkowo zwiększa możliwości tradycyjnego drukowania.
whiterip oprogramowanie rip oxiprint Obsługa różnych formatów graficznych
WhiteRIP obsługuje najpopularniejsze formaty grafiki, zarówno rastrowe, jak i wektorowe, w tym JPG, TIFF, BMP, PSD.
whiterip oprogramowanie rip oxiprint Więcej algorytmów półtonowania
Silnik obliczeniowy WhiteRIP zapewnia różne algorytmy półtonowania, modulację amplitudy lub modulację częstotliwości.
whiterip oprogramowanie rip oxiprint Układy stron i szablony
WhiteRIP obsługuje niestandardowy podział strony poprzez szablon, dzięki czemu może obsługiwać więcej szablonów wydruków w postaci tabel i płyt(tac), z których każde ma własne ustawienia drukowania.
whiterip oprogramowanie rip oxiprint Drukowanie z efektem 3D
WhiteRIP ma wbudowaną funkcję drukowania za pomocą efektów 3D.
whiterip oprogramowanie rip oxiprint Zapisywanie szablonu
WhiteRIP obsługuje teraz zapisywanie szablonów, nie trzeba na nowo tworzyć projektu, po zapisaniu można po prostu załadować i wydrukować.

Profilowanie w WhiteRIP

Oprogramowanie WhiteRIP wykorzystuje do odwzorowania barw w drukarkach cyfrowych profile kolorów WICC.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zarządzania barwą i kolorami zaleca zapoznanie się z bogatą literaturą zewnętrzna. Na wstępie warto jednak podać jedną encyklopedyczną definicję: „Profil ICC jest plikiem, który zawiera informacje o korelacji współrzędnych barw przestrzeni niezależnej (tzw. PCS — Profile Connection Space) z wartościami wyrażanymi w systemach barw zależnych od urządzenia."

Profile kolorów są więc powiązane z ustawieniami drukarki, które go identyfikują, dlatego zawsze należy z nich korzystać. Należy nadmienić, że zmiana nawet jednego, najdrobniejszego parametru wydruku może w sposób nieprzewidywalny zmienić wpływ profilu na wydruk. Oznacza to, że aby zachować najlepszą możliwość zgodność kolorów należy stworzyć inny profil dla wszystkich używanych ustawień.

Najważniejsze ustawienia urządzenia, które wpływają na zgodność barwną to:

 • Rodzielczość druku (RESOLUTION COLOR AND WHITE: 360, 720,1440,2880)
 • Wybrana grupa wielkościowa kropli (DOT GROUP: BIG / MEDIUM / SMALL)
 • Wielkość kropli (DOT SIZE: LMS / L / M / S / LM / LS / MS)
 • Zagospodarowanie kanałów (SLOT ORDER)
 • Liczba pasów (PASSES)
 • Kierunek drukowania (QUALITY: UNI DIRECTION, BI IRECTION)
 • Typ pasów (PASS TYPE: NORMAL, SINCOPRINT, 2 FACE)
 • Optymalizacja pasów (PASS OPTIMIZATION: FAST, BEST, NONE)

Następnie są warunki środowiskowe, które muszą być również rozważane:

 • Temperatura
 • Wilgotność
 • Stan drukarki
 • Atrament (partia)
 • Materiał podłoża
Ostatecznie na wytworzenie profilu mają wpływ wymagania użytkownika odnośnie jego dokładności i ustawienia użytkownika określone podczas samego procesu generowania profilu.

Wymagania wstępne w procesie profilowania urządzenia:

 • Ogólna znajomość narzędzi do zarządzania kolorami i programów do wykonywania profili:
  • Spektrofotometr (Xrite i1Pro, Barbieri itp.)
  • Oprogramowanie ICC do obsługi urządzeń CMYK (I1Profiler, Profile Maker itp.)
 • Oprogramowanie WhiteRIP RIP w wersji 6.0.0.77 lub nowszej
 • Program WICCProfiler
 • Materiał do drukowania (konieczne jest co najmniej 3 sztuki próbników o wielkości minimum 30x30 cm dla każdego profilu)
 • Drukarka w dobrym stanie (doskonała drożność dysz – NOZZLE CHECK)

Przebieg procesu profilowania:

 • ETAP1: Kalibracja ilości podawanego atramentu (ink limit)
 • ETAP 2: Linearyzacja kolorów CMYK
 • ETAP 3: Edycja krzywych tonalnych
 • ETAP 4: TWORZENIE PROFILU ICC
 • ETAP 5: Edycja profilu ICC
 • ETAP 6: Zapis profilu WICC

Metody renderowania (interpretacji kolorów w profilu)

Metody renderowania (rendering intent) określają sposób, w jaki system zarządzania kolorami obsługuje konwersję kolorów z jednej przestrzeni kolorystycznej do innej. Różne metody renderowania używają różnych reguł, aby określić jak kolory źródłowe są dopasowane. Na przykład kolory, które mieszczą się w docelowym gamucie, mogą pozostać niezmienione lub mogą być dostosowane w celu zachowania oryginalnego zakresu relacji wizualnych po konwersji na mniejszą gamut docelowy. Wynik wyboru metody renderowania zależy od graficznej zawartości dokumentów i od profili używanych do określania przestrzeni kolorów. Niektóre profile dają identyczne wyniki dla różnych metod renderowania.

WhiteRIP obsługuje następujące metody renderowania:

Model percepcyjny (Perceptual)
Stosuje realistycznie wyglądające kolory, przydatne przy drukowaniu zdjęć. Dąży do zachowania wizualnej relacji pomiędzy kolorami tak, by pozostawały jak najbardziej zbliżone do siebie w kwestii postrzegania ich przez oko ludzkie, mimo że barwy jako takie mogą się zmienić. Jest zalecany w przypadku obrazów fotograficznych z dużą ilością barw spoza gamutu docelowego. Model ten jest postrzegany jako naturalny przez ludzkie oko, nawet jeżeli same wartości kolorów są inne niż te właściwe. Ciekawostką jest, ze jest to standardowa metoda renderowania dla japońskiego przemysłu poligraficznego.

Model nasycony (Saturation)
Pozwala zachować nasycenie żywych barw. Metoda renderowania w której, zachowanie żywych kolorów obrazu odbywa się kosztem wierności barw. Zalecany dla grafik biurowych i biznesowych (wykresy, schematy) lub kreskowych (szkice, komiksy), gdzie ważniejsze niż wierność barw są nasycone kolory.

Model kolorymetryczny względny (Relative Colorimetric)
Pozwala zachować dokładność odwzorowania barw, gdy wymagane są określone kolory, na przykład w logo. Porównuje punkty kolorystyczne przestrzeni źródłowej z tym z przestrzeni docelowej i przesuwa względnie pozostałe barwy. Kolory spoza gamutu odzwierciedlane są jako najbliższe możliwe do odwzorowania znajdujące się w przestrzeni docelowej. Sposób ten zachowuje więcej oryginalnych kolorów, niż percepcyjny. Jest to standardowa metoda renderowania w drukarniach w Ameryce Północnej i Europie.

Model kolorymetryczny absolutny (Absolute Colorimetric)
Dostosowuje kolory, uwzględniając odmienne ustawienia punktu bieli i pozostawia jedynie kolory, które mieszczą się w docelowym gamucie bez zmian. Kolory przestrzeni źródłowej zawierające się w przestrzeni docelowej pozostają bez zmian. Kolory spoza gamutu są obcinane. Zachowuje wierność kolorów kosztem zależności między kolorami. Zalecany jest do symulowania oddawania kolorów przez dane urządzenie. Przydatny jest do określania wpływu barwy papieru na kolorystykę grafiki. Kolory nie są skalowane do docelowego punktu bieli.

Słowniczek

Gamut - to granica danej przestrzeni barwnej, określająca wszystkie kolory, jakie w tej przestrzeni można zapisać.
AdobeRGB – przestrzeń barwna, która można nazwać wzorcową. Ma największy gamut dostępnych kolorów.
SRGB – przestrzeń barwna monitorów graficznych. Z zasady gamut dostępnych kolorów jest mniejszy niż w przestrzeni wzorcowej. Jednocześnie pozwala na pokazanie większej ilości kolorów niż profil urządzenia drukującego.


Powrót

Skontaktuj się z nami